JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

บริการของบริษัท


        บริษัท ประเสริฐคอนสตรัคชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นในการให้บริการต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการ
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน

มุ่งมั่นวิเคราะห์ นำเสนอ พัฒนา การให้บริการ ทั้งการออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นธรรม

บริการออกแบบ
 1. ศึกษาที่ตั้งโครงการ
 2. วิเคราะห์พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 3. ออกแบบร่างเสนอเจ้าของโครงการ
 4. เขียนแบบมาตรฐานเพื่อนำไปก่อสร้าง
 5. จัดทำภาพทัศนียภาพ
 6. จัดทำรายการประกอบแบบ
 7. จัดทำราคากลาง (B.O.Q.)

บริการก่อสร้าง
 1. จัดหาเครื่องมือและวัสดุที่มีคุณภาพดี มาใช้ในการก่อสร้าง
 2. ทำการก่อสร้างให้ตรงตามแบบและมีผู้ควบคุมงาน รวมถึงช่างฝีมือดี
 3. จัดทำรายงานความคืบหน้าของงานให้เจ้าของโครงการทราบเป็นระยะ

บริการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง
 1. ศึกษาแบบและการวางผังของอาคาร
 2. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและมีดวามรับผิดชอบ
 3. ทำแผนงานการก่อสร้าง,แผนการเงินจ่ายค่าก่อสร้าง
 4. ดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ

       
Handyman © 2022 www.prasertconstruction.com